Шинжлэх ухаан ба технологи Монголд

Монгол улсын шинжлэх ухаан ба технологийн төв нь Улаанбаатар хот бөгөөд дараах эрдэм шинжилгээний байгууллагуудад шинжлэх ухааны судалгаанууд төвлөрч байна:

Техникийн ухааны салбарЗасварлах

 1. Дулааны техник, үйлдвэрийн экологийн хүрээлэн
 2. Уул уурхайн хүрээлэн
 3. Хөнгөн үйлдвэрийн судалгаа хөгжлийн төв
 4. Эрдэс боловсруулалтын технологи-шинжилгээний төв
 5. Нэхмэлийн хүрээлэн
 6. Шинжлэх ухаан, технологи, үйлдвэрлэлийн “Барилга-Архитектур” корпораци
 7. Хөнгөн үйлдвэрийн шинжлэх ухаан, технологи, үйдвэрлэлийн “Армоно” корпораци
 8. Сэргээгдэх эрчим хүчний шинжлэх ухаан, үйлдвэрлэлийн корпораци
 9. Шинжлэх ухаан, технологи, үйлдвэрлэлийн “Эрчим” корпораци
 10. Хүнсний эрдэм шинжилгээ, үйлдвэрлэлийн “Хүнстех” корпораци
 11. Шинжлэх ухаан, технологи, үйлдвэрлэлийн Электрон техник, машин судлалын корпораци
 12. ”Шинжлэх ухаан, технологийн мэдээллийн төв корпораци

Байгалийн ухааны салбарЗасварлах

 1. Одон орон, геофизикийн хүрээлэн
 2. Информатикийн хүрээлэн
 3. Биологийн хүрээлэн
 4. Палеонтологийн төв
 5. Геоэкологийн хүрээлэн
 6. Хими, хими технологийн хүрээлэн
 7. Физик технологийн хүрээлэн
 8. Геологи, эрдэс баялагийн хүрээлэн
 9. Газар зүйн хүрээлэн
 10. Ботаникийн хүрээлэн
 11. Математикийн хүрээлэн
 12. Ус цаг уурын хүрээлэн
 13. “МОЭНЗИМ” Шинжлэх ухаан, үйлдвэрлэлийн нэгдэл

Хөдөө аж ахуйн салбарЗасварлах

 1. Мал аж ахуйн эрдэм шинжилгээний хүрээлэн
 2. Ургамал, газар тариалангийн хүрээлэн сургалт, эрдэм шинжилгээний хүрээлэн
 3. Ургамал хамгааллын эрдэм шинжилгээний хүрээлэн
 4. Мал эмнэлгийн хүрээлэн
 5. ХАА-н техникийн ШУТY-ийн корпораци

Анагаах ухааны салбарЗасварлах

 1. Анагаах ухааны хүрээлэн
 2. Нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төв
 3. Уламжлалт анагаахын ШУТY-ийн корпораци
 4. Эх нялхсын эрдэм шинжилгээний төв

Нийгмийн ухааны салбарЗасварлах

 1. Философи, социологи, эрхийн хүрээлэн
 2. Түүхийн хүрээлэн
 3. Соёл, урлагийн хүрээлэн
 4. Боловсролын хүрээлэн
 5. Хэл, зохиолын хүрээлэн
 6. Эдийн засгийн хүрээлэн
 7. Олон улс судлалын хүрээлэн
 8. Албан бус боловсролын төв
 9. Нүүдлийн соёл иргэншлийг судлах олон улсын хүрээлэн
 10. Yндэсний хөгжлийн хүрээлэн
 11. Батлан хамгаалахын эрдэм шинжилгээний хүрээлэн