Чойбалсан (салаа утга)

(Чойбалсан-с чиглүүлэгдэв)

Чойбалсан (монгол бичгээр ᠴᠣᠶᠢᠪᠠᠯᠰᠠᠩ - čoyibalsang, чойибалсанг) —

Чойбалсан
Хялбаршуулсан乔巴山
Disambiguation
Disambiguation
Энэ хуудас нь олон салаа утгатай үгсийг ялгах зориулалттай.
Энэ хуудсанд холбогдсон хуудас байвал тохирох бичлэг рүү нь холбоосыг нь солино уу.