«Черноморец» (болгараар ПСФК Черноморец (Бургас)) — Болгар улсын Бургас хотын хөлбөмбөгийн баг.