Цюрихийн Их сургууль

Цюрихийн Их сургууль нь Холбооны Бүгд Найрамдах Швейцарь улсад байрлах эрдэм шинжилгээ, судалгааны дэлхийд тэргүүлэх их сургууль юм. Швейцарийн хамгийн том хотын нэг Цюрих хотыг олон нийтэд таниулдаг гол байгууллага юм.