Цохилт (зэвсэгт хүчин)

Цэргийн цохилт нь дайсныг бут цохиж дуусгах, тогтоосон район /зааг, объект/-ыг эзлэн авах зорилгоор нэгтгэсэн гал ба танк, явган /мотобуудлагын / цэргийн салбар, ангийн эрчимтэй урагшлах хөдөлгөөн, агаарын десантын ажиллагааны нэгдэл юм. Атаклаж /эсрэг атаклаж/ байгаа салбар, ангийн цохилтын хүчийг, юуны өмнө, тэдгээрийн зэвсэглэлийн галын хүч тодорхойлдог. Гал, цэргийн хөдөлгөөний нягт уялдаа, харилцан ажиллагаа нь цэргийн цохилтын чухал үзүүлэлт болно.


Stub icon

Энэ өгүүлэл дутуу дулимаг бичигджээ. Нэмж гүйцээж өгөхийг хүсье.