Цинь ванлиг нь МЭӨ 770 онд Жоу улсын харъяат байсан Фэйзи гүнгийн үед анх Жоу улсын хаанаас авсан газарт байгуулагдсан жижиг улс байсан. Сүүлд 770 онд Рун, Ди улс аймгийн дайнд Баруун Жоугийн хаан ялагдснаар Цинь Сян гүн биеэ даасан улс болгосон. Өдгөөгийн Шэньси мужийн нутагт төвлөрч байсан. МЭӨ IV-III зууны үед хүчирхэг армитай болж бусад улсуудаа байлдан эзэлсээр 221 онд Их Цинь улсыг байгуулсан.

Цинь ванлиг
Албан хэл Эртний Хятад хэд
Төр засаг Вант улс, феодал, боолын нийгэм
 -  МЭӨ 247-221 Цинь Ши Хуан
 -  Улс байгуулагдсан нь МЭӨ 9 дүгээр зуун 
 -  Зургаан улсыг нэгтгэсэн нь МЭӨ 221 он