Агаарын бага даралтын үед үүссэн агаарын хуйлрааг циклон гэнэ.

Циклон нь 2 хэсэгт хуваагддаг (эсрэг циклон,циклон)