Цана нь хүнийг цасан шигдүүлэхгүйгээр алхах ба гулгахад туслах зориулалтаар анх хойд туйлын эскимос үндэстний хүмүүсээр 6000 гаруй жилийн өмнө бүтээгджээ. Анхны цаныг далайн хавны арьсаар хийдэг байж. Орчин үед цаныг олон янзын нийлэг эдээр үйлдвэрлэж аялал зугаалга ба спортын хэрэглээнд голчлон хэрэглэж байна.