Тулааны урлагийн зэрэглэлд ихэвчлэн хэрэглэгддэг хүрэн бүс. Жүдод бол 1-4-р зэрэгт жүдочин бүслэдэг.

Хүрэн бүс