Хүн-компьютерын харилцан үйлдэл

Хүн-компьютерын харилцан үйлдэл нь хүний хэрэглээнд зориулсан харилцан үйлдэлт компьютерын системийн дизайн, үнэлэлт, хэрэгжүүлэлтийг сайжруулахын тулд байдаг шинжлэх ухааны салбар юм.