• Гол нь Геологи, түүний голлох салбарууд дээр анхаарал хандуулна.
  • Тэгээд чадах хэмжээндээ, багахан багаханаар хими, физик, биологи, астрономи (нарны аймгаасаа цаашилж чадахгүй ээ хэхэ)-руу хальтарна гэж бодож байна.