АНУ-ын программ хангамж үйлдвэрлэгч томоохон компани Adobe Systems-ээс боловсруулан гаргадаг InDesign программ. Уг программ нь бүх төрлийн хэвлэлийн эх (ном, сэтгүүл, брошур, сурталчилгааны хуудас, зарлал, зурагт хуудас, плакат, сонин гэх мэт) бэлтгэхэд хэрэглэгддэг бараг цорын ганц мэргэжлийн програм гэж хэлж болох юм. Та бидний сайн мэдэх Photoshop, CorelDRAW, Flash програмуудыг бодвол хэрэглэхэд харьцангуй хялбар учраас хэвлэлийн эх бэлтгэгч нарын хамгийн чухал ажлын хэрэгсэл болжээ.