Хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл

Хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл нь олон янзын утгаар буюу мэдээллийн хэрэгсэл эсвэл хэвлэл мэдээлэл гэж хоршоо байдлаар эсвэл дангаараа "хэрэгсэл" гэдэг утгаар ашигладаг. Зарим тохиолдолд шууд галиглаж "медиа" гэж ашигладаг.

Бодит утгаЗасварлах

ХарилцааЗасварлах

 • Хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл (харилцаа), /мэдээ мэдээллийн санг түгээхэд ашигладаг хэрэгсэл/
  • Сурталчилгааны хэвлэл мэдээлэл
  • Өргөн нэвтрүүлгийн мэдээллийн хэрэгсэл эсвэл өргөн нэвтрүүлэг
  • Дижитал хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл
  • Цахилгаан хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл
  • Гибер хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл
  • Интерактив хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл
  • Олон түмний хэвлэл мэдээлэл буюу Олон түмний мэдээллийн хэрэгсэл /олон түмэнд зориулсан мэдээлэл харилцаа/
  • Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн хөтөлбөр
  • Олон төрөлт хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл буюу Мультимедиа
  • Шинэ мэдээллийн хэрэгсэл /уламжлалт болон цахим хэвлэл мэдээллийн холимог/
  • Мэдээний хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл /олон түмний мэдээллийн хэрэгсэл гагцхүү мэдээнд төвлөрсөн/
  • Хэвлэмэл мэдээллийн хэрэгсэл буюу Сонин хэвлэл
  • Олон нийтийн мэдээллийн хэрэгсэл
  • Олон нийтийн хэвлэл мэдээлэл
  • Дуу бичлэгт мэдээллийн хэрэгсэл
  • Нийгмийн сүлжээ мэдээллийн хэрэгсэл

КомпьютертЗасварлах

 • Медиа тоглуулагч (програм хангамж), /дуу бичлэг ба дүрс бичлэг тоглуулна/
 • Медиа санах байгууламж

Дүрслэх урлагтЗасварлах

 • Хэрэгсэлт урлаг /олон төрлийн багаж хэрэгсэл болон олон янзын арга барил, түүхий эд ашигладаг бүтээлч урлаг/

Мөн үзэхЗасварлах

 • Хэвлэл мэдээллийн орчин
 • Хэвлэл мэдээллийн үр нөлөө
 • Хэвлэл мэдээллийн нийлэгжилт
 • Хэвлэл мэдээллийн сэтгэл зүй
 • Хэвлэл мэдээллийн судалгаа
 • Мультимедиа боловсрол сургалт
Энэ хуудас нь олон салаа утгатай үгсийг ялгах зориулалттай.
Энэ хуудсанд холбогдсон хуудас байвал тохирох бичлэг рүү нь холбоосыг нь солино уу.