Хужир гэдэг нь хээр газарт ургадаг, цагаан өнгөтэй шүлтэрхэг талст бодисын ерөнхий нэршил юм. Хужир нь олон янз байх бөгөөд ерөнхийд нь хүнсний, малын гэж хоёр ангилна.