Хугацаа нь физикийн тоо хэмжээний төрөл юм. Хугацааны томьёоны тэмдэг нь t ба СИ системийн нэгж нь секунд (сек).Олон зууны туршид хүн төрлөхтөн хугацааны нэгжийг тодорхойлохдоо тэнгэрийн мандал дээрх Нар ба од эрхсийн хөдөлгөөнийг ашиглаж байсан. Нар ба од эрхсийн хөдөлгөөн нь Дэлхий өөрийн тэнхлэгээ тойрон эргэх мөн Нарыг тойрох хөдөлгөөнүүдээр тайлбарлагддаг билээ. Уг хөдөлгөөнүүдийг урт хугацааны турш нарийвлан судалсаны үр дүнд хугацааны нэгжийг нарийвчлах бололцоо олдсон. Ажиглалтын цэг ба Дэлхийн эргэлтийн тэнхлэгийг агуулах голтчийн хавтгайг Нар дайран өнгөрөх дараалсан хоёр хугацааг дундаж Нарны хоног гэдэг. Хөдөлгөөнгүй од голтчоор дайран өнгөрөх хоёр дараалсан үзэгдлийн хоорондох хугацааг одны хоног гэнэ. Дэлхий эллипс хэлбэртэй орбитоор хөдөлдөг, тэнхлэгээ тойрох хөдөлгөөний чиг нь Нарыг тойрох орбит хөдөлгөөний чигтэй давхацдаг, Дэлхийн тэнхлэг нь тойрог хөдөлгөөний орбитийн хавтгайд перпендикулайр бус байдаг.

Физикийн тоо хэмжээ
Нэр Хугацаа
Томьёоны тэмдэглэгээ
Тоо хэмжээ- ба
нэгжийн систем
Нэгж Хэмжээс
СИ сек T
сгс сек T
Планк Планкийн хугацаа ħ1/2·G1/2·c−5/2

Цахим холбоос

засварлах
  Commons: Хугацаа – Викимедиа дуу дүрсний сан