Хубулай

— «Хубилай» гээд холбогдов —

Хубулай бол Чингис хааны дөрвөн нохойн нэг байв. Тэрээр Харлаг аймгийг дагаар оруулсан байна.