Хуасүнь-гүнь

— «Хуасүнь хошуу» гээд холбогдов —

Хуасүнь хошуу (солонгосоор 함평군 - хуа-сүн-гүн) — Өмнө Солонгос улсын Өмнө Чолла аймгийн хошуу (군 күнь). 787 км² газар нутагт нь 2009 онд 70,005 хүн оршин сууж байсан. Өдгөө хошууны нутаг 1 балгас (ып), 12 сум (мёнь)-нд хуваагддаг.

Өмнө Солонгос орон болон Өмнө Чолла аймаг дахь Хуасүнь хошуу