Холбогч эд

Холбогч эд нь, эд эрхтнүүдийг холбох сүлжээний үүрэгтэй мөн хамгаалж бэхлэж байдаг

мезодермээс гаралтай,биеийн 50%г бүрдүүрдэг. Тэжээлийн,тулгуурын,боож баглах,сорви үүсгэх,дулаан зохицуулах,хамгаалах үүрэгтэй.