«Хил дээр» — 1967 онд Монгол улсад монгол хэлээр бүтсэн уран сайхны кино.