Хар биеийн цацрал

Физик дэхь хар биеийн цацрал нь дараах сэдвүүдэд хөндөгдөх боломжтой:

Disambiguation
Disambiguation
Энэ хуудас нь олон салаа утгатай үгсийг ялгах зориулалттай.
Энэ хуудсанд холбогдсон хуудас байвал тохирох бичлэг рүү нь холбоосыг нь солино уу.