ОХУ аас орж ирдэг уг гол нь үүрэг нуурт цутгадаг ба их урсгалтай үедээ үеэрлэдэг ажээ