«Хань» — 1975 онд Монгол улсад монгол хэлээр бүтсэн уран сайхны кино.