Ханцуй нь хувцасны мөрөөс бугуй хүртэлх хэсэг бөгөөд хүн ханцуйн дотуур гараа шургуулж өмсдөг. Ханцуйг ихэвчлэн хувцасны их биеэс тусдаа хийж, бэлэн болсны дараа хувцсандаа залгаж оёдог ч хааяа их биетэйгээ үргэлжилсэн залгаа байдалтай ханцуйтай хувцас байх тохиолдол бий. Ханцуйгүй хувцас нэг бол гар ил гарсан, эсвэл нөмрөг зэрэг гарыг халхалсан байдалтай байдаг.

Ердийн ханцуйн бүтэц