Ханасан ус гэдэг нь давст нуур болон хиймэл усан сангийн, давс ихтэй усыг хэлнэ. Химийн найрлагаар нь карбонатын, сульфатын, хлоридын гэж ангилдаг.