Хагас хамгаалагч

Хагас хамгаалагч нь хөлбөмбөгийн үндсэн байрлалын нэг юм.[1] Талбайн дунд, довтлогч (FW) болон хамгаалагч (DF) хооронд байрладаг ба тэдгээрийг холбох явцад довтолгоо болон хамгаалалтанд хоёуланд нь оролцдог байрлал юм. Шаардагдаг чадвар ба үүрэг нь тодорхой байрлал болон системээс хамааран маш өөрчлөгддөг. Өмнө нь Halfback гэж нэрлэгддэг байснаас үүдэлтэй Half гэж нэрлэгдэх, DF-аас FW-ийн бөмбөгөөр холбох үүрэгтэй гээд Linkman гэж нэрлэддэг тохиолдол байдаг. Үүнээс гадна, хөлбөмбөгийн байрлал нь улс орон бүрт өөр өөр нэршилтэй байдаг хэдий ч ялангуяа MF байрлалыг нарийн ялгаж үздэг. Улс орны онцлогоос шалтгаалж байрлалаар нь ялгах, үүрэгээр нь ялгаж нэршил өгдөг.

Ашигласан материал

засварлах
  1. "Positions guide: Central midfield". London: BBC Sport. 1 September 2005. Retrieved 27 August 2013.