Хаалгач (хөлбөмбөг)

Хаалгач (Англи: goalkeeper) — хөлбөмбөгийн багийн нэг гишүүн бөгөөд хаалгаыг хамгаалж тоглодог тоглогч. Хаалгачийн гол үүрэг нь эсрэг талын тоглогчийн бөмбөгийг өөрийн хаалгад оруулахгүй хамгаалах явдал юм.