Фүкүй Тошихико (福井俊彦, 1935-) — Япон улсын төв банкны 29 дахь удаагийн (2003-2008 он) ерөнхийлөгч, эдийн засагч.