Италийн футуристуудын хувьд цаг хугацаа шиг тийм хэмжээс, тэрчлэн хурд болон орон зайн шилжилт чухал үүрэгтэй байлаа.Умберто Боччони, Джино Северини нар янз бүрийн алслалт болон шатуудыг бие биерүүгээ чиглүүлэн илгээжээ.Боччони энэхүү нэг цагийн зарчмыг баримал дээр хэрэглэсэн байна.Түүний алхаж буй дүрс хөдөлгөөндөө туйлаас ууссан мэт санагддаг.