Функциональ биохими

Функциональ биохими нь бодисын бүтэц хувирлыг эд, эрхтний гүйцэтгэх үүрэгтэй нь холбон судалдаг.