Утасгүй компьютерын гар

Утасгүй компьютерын гар (Англи: Wireless keyboard) гэдэг нь радио долгион , Bluetooth ашиглан компьютер, таблет, зөөврийн компьютер зэрэгт холбогдох хэрэгсэл юм. Утасгүй компьютерын гарын систем нь утасгүй хулганын системтэй адилханаар ашиглагддаг . Утасгүй гарууд нь Infrared ашиглан гэрлэн дохионуудыг илгээснээр бусад хэрэгсэлүүдтэй холбогдож ажилладаг. Гэвч радио долгионоор мэдээлэл дамжуулах үед түүний далайц нь 27MHz ээс 2.4 GHz хүртэл ажиллах чадвартай.