Уичито

Уичито нэршлээр нэрлэгдсэн нь:

мөн түүнчлэн газар зүйн нэршлүүд (АНУ):

усан онгоц: АНУ-ын Тэнгисийн Зэвсэгт Хүчний хэд хэдэн усан онгоцыг бас нэрлэдэг, Уичито усан онгоцыг үзнэ үү!

Disambiguation
Энэ хуудас нь олон салаа утгатай үгсийг ялгах зориулалттай.
Энэ хуудсанд холбогдсон хуудас байвал тохирох бичлэг рүү нь холбоосыг нь солино уу.