Богд Хаант Монгол Улсыг байгуулсны дараа Шашин төрийг хослон баригч Нарангэрэлт, түмэн наст богд хааны тамга гэсэн төрийн тамгыг хашаар үйлдсэн байна.

Богд хааны тамганы дардас


Олноо Өргөгдсөн Монгол Улс