Тусламж:Зураг яаж оруулах вэ?

Энэхүү тусламжийн хуудас нь Википедиагийн өгүүлэлд зураг яаж оруулах, яаж засварлах талаархи үндсэн мэдээллийг таньд өгнө.

Зөвхөн Википедиагийн серверт хуулагдсан (аплоуд хийгдсэн) зургийг ашиглах боломжтой. Эндээс аплоуд хийгдсэн файлуудын жагсаалтыг үзэж болно. Мөн та өөрөө зураг аплоуд хийж болно.

Example:[[Image:Example.jpg|thumb|200px|Example]]

Википедиагийн өгүүлэлд зураг оруулахын тулд "Image" тагийг ашиглах хэрэгтэй.

"Image" таг

засварлах

[[ Image:<>''Image name. jpg'' | '''' | '''' | '''' | '''' ]] == Түлхүүр үгс== "Image" таг-д хэрэглэгдэх хэдэн түлхүүр үгс байна. Эдгээр түлхүүр үгсийг жижиг үсгээр бичих хэрэгтэй. *'''Байрлал:''' Энэ үгийн оронд ''left'' гэж бичвэл тухайн зураг текстийн зүүн, ''center'' - голд, ''right'' - баруун талд тус тус байрлана. *'''Хүрээнийн төрөл:''' Энэ үгийн оронд ''frame'' гэж бичвэл тухайн зураг хүрээтэй болно. ''thumb'' тагийг хэрэглэсэн үед уг зураг хүрээтэй болохоос гадна, тухайн зураг дээр дарж, '''анхны хэмжээгээр нь томруулан''' харж болно (Зургийн зүүн доод буланд ''"томруулж болохыг харуулсан" дүрс'' байна). *'''Хэмжээ:''' Энд тухайн зургийн хэмжээг ямар байлгахыг ''px''-ээр хэмжиж өгнө. Жишээлбэл, 200px гэх мэт. *'''Тайлбар:''' Энд тухайн зургийн тайлбарыг бичиж оруулна. ===Байрлал=== *Хэрэглэгдэх үгс: ''left'' - зүүн, ''center'' - төв, ''right'' - баруун *Байрлалыг зааж өгөөгүй тохиолдолд зураг, текстийн зүүн талд байрлах болно. *''center'' таг-ийг хэрэглэсэн тохиолдолд зураг хуудасны голд байрлах ба зургийн доороос текст эхлэнэ. Энэ таг ихэнх тохиолдолд хэрэглэгдэхгүй. {| class="wikitable" width=100% !Зураг байрлуулах жишээнүүд |- |bgcolor=#aaaaff|<center>Зүүн</center> |- |[[Image:Wiki.png|left|Зүүн талд байрласан зураг]] Энэ жишээ нь зургийг зүүн талд яаж байрлуулахыг харуулна. <br /> Үүний тулд: <nowiki>[[Image:Wiki.png|left|Зүүн талд байрлах]]
Зургийн нэр нь Wiki.png. Байрлалыг left заах ба зургийн тайлбар нь Зүүн талд байрласан зураг.

 • Энэ тохиолдолд зургийн тайлбар нь зөвхөн хулгана зураг дээр хүрэх үед гарна.

|-

|bgcolor=#aaaaff|

Баруун

|-

|

 
Баруун талд байрласан зураг

Энэ жишээ нь зургийг баруун талд яаж байрлуулахыг харуулна.
Үүний тулд:: [[Image:Wiki.png|right|Баруун талд байрласан зураг]]
Зургийн нэр нь Wiki.png. Байрлалыг right заах ба зургийн тайлбар нь Баруун талд байрласан зураг.

 • Энэ тохиолдолд зургийн тайлбар нь зөвхөн хулгана зураг дээр хүрэх үед гарна.

|-

|bgcolor=#aaaaff|

Төв

|-

|

 
Төвд байрласан зураг

Энэ жишээ нь зургийг төв хэсэгт яаж байрлуулахыг харуулна.
Үүний тулд: [[Image:Wiki.png|center|Төвд байрласан зураг]]
Зургийн нэр нь Wiki.png. Байрлалыг center заах ба зургийн тайлбар нь Төвд байрласан зураг.

 • Энэ тохиолдолд зургийн тайлбар нь зөвхөн хулгана зураг дээр хүрэх үед гарна.

|}

Хүрээний төрөл

засварлах
 • Хэрэглэгдэх үгс: frame, thumb
 • Хүрээг сонгосон тохиолдолд, Зургийн тайлбар зургийнхаа доор харагдах болно
Фрейм хэрэглэх жишээнүүд
Хүрээ
 
Хүрээтэй зураг

Хүрээлэгдсэн зургийн жишээ.
Үүнийг хэрэглэхдээ: [[Image:Wiki.png|frame|Хүрээтэй зураг]]

 • Зургийн гадна талаар хүрээтэй болно. Мөн тайлбар нь ил харагдана.
 • Зураг бүрэн хэмжээгээрээ харагдана.
thumb
 
Томруулж болох зураг

Томруулан харж болох зургийн жишээ.
Үүний тулд: [[Image:Wiki.png|thumb|Томруулж болох зураг]]

 • Зураг хүрээтэй, доод талд нь тайлбар ил харагдана.
 • 200px-ээс илүү том хэмжээгээр текст дунд байрлахгүй бөгөөд эх зураг нь түүнээс жижиг бол бүрэн хэмжээгээрээ харагдана.
 • Thumb тагийг хэрэглэсэн үед зураг автоматаар текстийн баруун талд байрлах ба шаардлагатай үед left эсвэл center таг-ийг ашиглан хэрэгтэй газраа байрлуулах боломжтой.

Зургийн хэмжээг өөрчилж болно. Хэмжээг px-ээр хэмжинэ. Жишээлбэл, 150px гэх мэт. 200px бүхий зургийг ихэнх тохиолдолд хэрэглэдэг.

 • Frame таг-ийг хэрэглэсэн үед зургийн хэмжээ өөрчлөгдөхгүй, үргэлж бүтэн хэмжээгээрээ харагдана.
 • Thumb таг хэрэглэсэн үед зураг 200px хэмжээтэй харагдана.
 • Хүрээгүй зураг мөн бүрэн хэмжэээгээрээ харагдана.
Хэмжээ өөрчлөх жишээнүүд
100px
200px
250px
[[Image:Wiki.png|100px|Image: 100 pixels]] [[Image:Wiki.png|200px|Image: 200 pixels]] [[Image:Wiki.png|250px|Image: 250 pixels]]
     

Тайлбар

засварлах

Frame, thumb таг-уудыг хэрэглэсэн үед зургийн тайлбар ил харагдана.

Түлхүүр үгсийг хослуулан хэрэглэх

засварлах

frame ба хэмжээ (px) гэсэн 2 түлхүүр үгийг хослуулан хэрэглэж болохгүй. Бусад бүх үгийг хослуулан хэрэглэх боломжтой. masin

Холбоотой бусад сэдвүүд

засварлах