Хэрэглэгчийн эрхүүдийг удирдах

Хэрэглэгчийн бүлгэмүүдийг удирдах  
View user groupsViewing user groups of user MediaWiki message delivery (яриа | оруулсан хувь нэмэр)

Үүний гишүүн: Роботууд

Дараахийн далд гишүүн: Автоматаар батлагдсан хэрэглэгчид

This user is a system user

Хэрэглэгчдийн эрхийн лог

Логт тохирох зүйл алга.