Монголчуудын Япон руу хийсэн довтолгоо - Other languages