Агаарын эсэргүүцлийг бууруулах систем - Other languages