"Улс төрийн нам"-ны өөр хувилбарууд

no edit summary
'''Улс төрийн нам''' гэдэг нь үзэл бодлоороо эвлэлдэн нэгдсэн бөгөөд засгийн эрхийг авах эцсийн зорилготой хэсэг бүлэг хүмүүсийн нэгдэл, улс төрийн байгууллага юм.
 
улсУлс төрийн намын үндсэн үүрэг
 
Нийгмийн үүрэг
Бидний шаардлагийг тодорхой зохих түвшинд гаргадаг.
 
Үзэл суртлийн үүрэг
 
Улс төрийн үүрэг
 
Сонгуулийн үүрэг
 
Удирдлагын үүрэг
 
Anonymous user