"Ангилал:Библи"-ны өөр хувилбарууд

EenkhokhoЯриа) хэрэглэгчийн 90482 засварыг цуцлах
(Кайн)
(EenkhokhoЯриа) хэрэглэгчийн 90482 засварыг цуцлах)
Библийн Эхлэл номын 4-р бүлгээс эхлэн хүн төрөлөхтөн Бурханы тушаалын дагуу өсөн нэмэгдэж, өнөр өтгөн болж буй үйл явдал эхэлдэг юм. Адам, Ева хоёрт төрсөн анхны хүү бол Кайн юм. Тэрбээр өсөөд тариачин болж, үр тариагаараа Бурханд тахил өргөв. Гэвч тэрбээр тахил өргөхдөө дүү Абел шигээ чин сэтгэлийг Бурханд өргөж чадаагүй. Бурхан энэхүү Кайны зүрх сэтгэлийг төдийлөн таашаасангүйд Кайн зүрх сэтгэлээ дөлгөөн даруу болгож гэмшихийн оронд атаархлаас болж сэтгэлийн нүд нь сохрон дүү Абелаа хөнөөхөд хүрсэн юм. Тэрбээр Бурханаас хүнд шийтгэлийг авч, газар дэлхий дээгүүр хэрэн тэнүүчлэгч болсон ч гэмшээгүй юм.
Anonymous user