"Нисэх онгоц"-ны өөр хувилбарууд

No edit summary
 
'''Эдгээр онгоцнууд орчин үеийн онгоцны технологийн эх үүсвэр болсон:'''
[[Image:Me109_G-6_D-FMBB_1.jpg|thumb|left|ME109]]
{{col-begin}}
{{col-break}}
[[Image:Me109_G-6_D-FMBB_1.jpg|thumb|left|ME109]]
{{col-break}}
[[Image:Fw_61_V1-2.JPG|thumb|left|Фокке Вульф Фв61]]
{{col-break}}
]
{{col-end}}
 
==Монгол улсад онгоц иргэний тээвэрт ашигласан нь==