"Месопотами"-ны өөр хувилбарууд

Шинэ хуудас: 2-р мөрний улс буюу мессопотам эртний хоёр мөрний газар нутагт мэө 3-р зуунд соёл иргэншил үүсэ...
(Шинэ хуудас: 2-р мөрний улс буюу мессопотам эртний хоёр мөрний газар нутагт мэө 3-р зуунд соёл иргэншил үүсэ...)
(Өөрчлөлт алга)