"Зүрх"-ны өөр хувилбарууд

Шинэ хуудас: Цусны эргэлтийн тогтолцооны нэгэн бүрэлдэхүүн бол зүрх юм. Үр хөрвөлийн хөгжлийн явцад таван т...
(Шинэ хуудас: Цусны эргэлтийн тогтолцооны нэгэн бүрэлдэхүүн бол зүрх юм. Үр хөрвөлийн хөгжлийн явцад таван т...)
(Өөрчлөлт алга)
41

edits