"Тотем шүтлэг"-ны өөр хувилбарууд

Шинэ хуудас: соёл судлалын хүрээнд шашин эсвэл шүтлэг нь чухам юуг шүтэж байгаа нь чухал нэн тэргүүний асууд...
(Шинэ хуудас: соёл судлалын хүрээнд шашин эсвэл шүтлэг нь чухам юуг шүтэж байгаа нь чухал нэн тэргүүний асууд...)
(Өөрчлөлт алга)