"Алгоритм"-ны өөр хувилбарууд

Tags: Manual revert Mobile edit Mobile app edit Android app edit
 
=== Нийтлэг чанар ===
Алгоритм нь зөвхөн тухайн өгөгдөлд төдийгүй уг өгөгдөлтэй ижил төрлийн бүх өгөгдөлд хүчинтэй байна. Энэ чанарыг алгоритмын нийтлэг чанар гэнэ.
 
== Алгоритмын төрлүүд ==
Anonymous user