"Зэврэлт"-ны өөр хувилбарууд

б 64.119.17.11 (яриа)-н хийсэн засваруудыг 202.9.46.28-ий хийсэн сүүлийн засварт буцаан шилжүүллээ.
Tag: Rollback
Tags: Reverted Emoji Mobile edit Mobile web edit
Мөр 6:
 
==Зэврэлтийн төрөл==
Техникт бодисоос шалтгаалсан зэврэлтээс гадна түүний үүссэн шалтгаанаас хамааруулан ялгаж болно. Үүнд жишээлбэл шүргэлтээс үүссэн зэврэлт, нүхлэн идэгдэх зэврэлт, хавтгайн зэврэлт, дотоод хүчдэлээс шалтгаалан үүссэн цууралтын зэврэлт, хэлбэлзлийн цууралтын зэврэлт, завсрын зэврэлт, интеркристалл зэврэлт, элдэгдэлтийн зэврэлт гэх мэтчилэн нэрлэж болно.даамээ
Роли
Хэрхэн
😁
 
==Зэврэлтээс хамгаалах==
Anonymous user