"Зэврэлт"-ны өөр хувилбарууд

Tags: Reverted Mobile edit Mobile web edit
Техникт бодисоос шалтгаалсан зэврэлтээс гадна түүний үүссэн шалтгаанаас хамааруулан ялгаж болно. Үүнд жишээлбэл шүргэлтээс үүссэн зэврэлт, нүхлэн идэгдэх зэврэлт, хавтгайн зэврэлт, дотоод хүчдэлээс шалтгаалан үүссэн цууралтын зэврэлт, хэлбэлзлийн цууралтын зэврэлт, завсрын зэврэлт, интеркристалл зэврэлт, элдэгдэлтийн зэврэлт гэх мэтчилэн нэрлэж болно.
 
==ЗэврэлтээсннннннннгЗэврэлтээс хамгаалах==
Зэврэлтээс хамгаалах идэвхитэй болон идэвхигүй хамгаалах гэсэн хоёр төрлийн арга байдаг.
 
Anonymous user