"Боржигин"-ны өөр хувилбарууд

No edit summary
 
'''1.[[Бөртэ Чино]]'''————————————'''[[Гуа Марал|Гуа марал]]'''
'''2.Батцагаан'Батачихан'''
'''3.Тамача'''
'''4.Хоричар мэргэн'''
'''7.Их нүдэн'''
'''8.Шинэсочи'''
'''9.ХариуХарчу'''
'''10.Боржигидай мэргэн'''————————————Монголжин-гуа
'''11.Торголжин баян'''————————————Борогчин-гуа
______________________________↓____________________________________________________________
| ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
| Хачин Хачау Хачула Харалдай Хачиун [[Начинбаатар]]
|
|
__________________↓_________________________________________
↓ ↓ ↓
'''18.[[Байшинхор догшин]]''' Цирхай[[Чирхай лянхуалинху]] ЦаужинЧаужин ортогай
↓ ↓
'''19.[[Тумбинай сэцэн]]''' [[Сэнгүн билгэ]]
______↓___________ |
↓ ↓ |
______________↓_______________________________________________________________________________________________
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
[[Охинбархаг]] [[Бартан баатар|Бартанбаатар]] Хутагт монхор |Хулан Хуланбаатар Хадаан Тодойн отчигин
↓ | ↓ | ↓
Хутагт жүрхи | [[Бүри бөх]] | Их цэрэн
_____↓_____ | |
↓ ↓ | ↓
'''22.Сэчэ[[Сача бэхи]]''' Тайчу | [[Хутула хан|Хотула хаан]]
| _______↓________________________
__________________↓____________________ ↓ ↓ ↓
↓ ↓ ↓ | Зочи Хирмау Алтан
[[Мэнгэтү хиан|Мэнгэтү]] Нэгүүн [[Даридай Нэхүн тайш|Нэгүүн]] [[Даридай отчигин|Даритай]]
хиан тайжтайш отчигин]] |
Өүлэн————————————[[Өэлүн|Өүлэн]]————————————'''23.[[Есүхэй баатар]]'''——————————————————Сочигил——————————————————[[Сочигэл|Сочигил]]
______________________↓____________________________ _____↓____
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
| [[Хасар]] [[Хачиун]] [[Тэмүгэ отчигин|Тэмүгэ]] [[Тэмүлэн]] [[Бэгтэр]] [[Бэлгүдэй|Бэлгүтэй]]
|___________________________________________________
'''[[Зүчи]](1183-1227)''' '''[[Цагаадай]](1185-1242)''' | '''[[Тулуй]](1193-1232)'''
↓ ↓ | |
- [[Бат хан]] - Мэнгэтү[[Мутуган]] | |
- [[Бэрх]] | |
- ТангудаТангуд - Мочи яя | |
- Цобай - [[Есөнмөнх]] | |
- Хонх-Очир - [[Байдар]] | |
_____________________________________↓______ |
↓ ↓ ↓ ↓ |
'''[[Гүюг хаан]]''' Годун[[Годан]] [[Хүдэн]] [[Хүчү]] |
(1206-1246-1248) ________________________________________|
________________________________↓_________________
______________________↓________________________
↓ ↓ ↓ ↓
[[Дорж (Хубилайн хүү)|Дорж]] [[Чингим]] [[Номуган]] [[Мангала]]
________↓_________________________________
____________________________________↓_____ ↓ ↓ ↓
[[Гамала]] [[Дармабала]] '''[[Өлзийт Төмөр хаан]](1265-1294-1307)'''
[[Гамала]] | [[Дармабала]] '''[[Өлзийт Төмөр ___________↓________________хаан]](1265-1294-1307)'''
| ___________↓________________
| ↓ |
| '''[[Хайсан хүлэг хаан]]''' |
| (1265-1294-1307) ↓
↓ | '''[[Аюурбарбад буянт хаан]]'''
'''[[Есөнтөмөр хаан]]''' | (1285-1312-1320)
(1285-1312-1320) | _____________↓_________
| ↓ |
| '''[[Шадбал гэгээн хаан]]''' |
| (1303-1321-1324)
_____________|_____________ '''[[Ашидхэв хаан]]'''
____________↓____________ (1328 оны 8 сард суугаад 11 сард таатал төгссөн)
↓ |
'''[[Хүслэн хаан]]''' |
_______________↓___________________
↓ |
'''[[Аюушридар хаан|Билэгт хаан]]''' |
(1370-1378) ↓
'''[[Төгстөмөр хаан|Tөгстөмөр хаан]]'''
__________________________________________↓___________
↓ | ↓
'''[[Энхзоригт хаан]]''' | [[Хархуцаг|Хархуцаг дүүрэндүүрэнтөмөр тайж]]
(1359-1389-1392) ↓ |
'''[[Элбэг нигүүлсэгч хаан]]''' |
(1361-1393-1399) |
_______________________↓__________ |
↓ | |
'''[[Гүнтөмөр хаан]]''' |
(1377-1400-1402) '''[[Өлзийтөмөр хаан]]''' |
(1378-1408-1411) |
_______________________↓_____________________
↓ | |
'''[[Тайсун хаан]]''' ↓ |
(1424-1439-1452) '''[[Агваржин хаан|Агваржин жинон]]''' |
| (1453-1452-мөн ондоо алагдсан) ↓
| | '''[[Мандуул хаан]]'''
__________↓________ | (1426-1463-1467)
| ↓ |
↓ '''[[Махагүргис хаан]]''' |
'''[[Молон хаан]]''' (1446-1455-1456) |
(1437-1456-1462) ↓
[[Хархуцаг|Хар хуцаг хун тайж]]
[[Баянмөнх жонон]]—————————————[[Шихэр тайху]]
____________________________________________↓_________________________________________________________________
↓ ↓ | ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
[[Төрболд]] [[Улсболд]] | [[Арсболд]] [[Очирболд]] [[Алчуболд]] Убсанж [[Арболд|Ариболд]] Гэр-од Гэр-Болд [[Гэрсэнз]]
| ↓ ↓
| '''[[Барсболд хаан]] жонон''' - [[Ашихай дархан хунтайж|Ашихай]]
| (1488-1517-1519) - [[Ноёнтой хатанбаатар|Ноёнтой]]
| ↓ - [[Онохуй]]
| - [[Гүнбилэг жонон]] - [[Аминдурал|Амин дурал]]
| - [[Алтан хан]] - [[Дарь тайж|Дарь]]
| - Хөндлөн хан - [[Далдан хүндүлэн ноён|Далдан]]
| - Лабуг тайж - [[Саму буйма|Саму]]
↓________________________________________________________
'''[[Боди Алаг хаан|Бодь Алаг хаан]](1498-1520-1547)'''
______________________↓_________________________________
↓ ↓
'''[[Дарайсүн гүдэн хаан]]''' Хөхөчит Хөхөчитайж Отгон Умаду Гүнг
(1520-1548-1557)
________________________↓_________________________
_____________↓___________
↓ ↓
[[Мангус тайж|Мангас тайж]] Мэргэн тайж
[[Лигдэн хаан|Лигдэн хутагт хаан]]
 
 
== Орчин үед ==
3,832

edits