"Хэмжилт"-ны өөр хувилбарууд

засварлах хураангуй байхгүй
(Монгол хэмжүүр)
No edit summary
 
Эхний СИ системийн үндсэн нэгжийн туршилтын, үл хамаарах тодорхойлолтыг Charles Sanders Peirce (1839–1914) метрийг долгионы уртаар тодорхойлосон. Энэ нь Michelson–Morley-ийн туршилтаар шахаанд орсон ба Michelson, Morley хоёр түүнээс санаа авч түүний аргыг улам хөгжүүлсэн байна.
 
== Монгол уламжлалт хэмжүүр ==
==Нэгж болон системүүд==
; Уртын хэмжүүр
===Стандарт систем===
===Метрийн систем===
===Олон улсын нэгжийн систем===
Dp
 
Монголчууд уртыг хэмжихдээ хүний бие, гар хөлийн хэмжээг ашиглах, малын биеийн хэмжээтэй дүйлгэх, хүн, малын тодорхой хугацаанд явах замтай харьцуулах, өдөр тутмын амьдралд хэрэглэдэг эд зүйлтэй жиших үндсэн аргыг хэрэглэж байжээ. Монгол хүний биеийн дундаж өндрийг 165-170 см буюу 168 см гэж үзэж, гар, хөлийн уртаар хэмжих нэгжийг тогтоожээ. Үүнээс дурьдвалдурдвал,
===Зай хэмжээ===
===Зарим тусгай нэршил===
===Цаг хугацаа===
===Масс===
===Эдийн засаг===
==Бэрхшээл==
==Тодорхойлолт болон онолын үндэс==
===Сонгодог тодорхойлолт===
===Хийсвэр онол===
===Мэдээллийн онол===
===Квант механик===
 
= '''МОНГОЛ УЛАМЖЛАЛТ ХЭМЖҮҮР''' =
 
 
'''УРТЫН МОНГОЛ ХЭМЖҮҮР'''
 
Монголчууд уртыг хэмжихдээ хүний бие, гар хөлийн хэмжээг ашиглах, малын биеийн хэмжээтэй дүйлгэх, хүн, малын тодорхой хугацаанд явах замтай харьцуулах, өдөр тутмын амьдралд хэрэглэдэг эд зүйлтэй жиших үндсэн аргыг хэрэглэж байжээ. Монгол хүний биеийн дундаж өндрийг 165-170 см буюу 168 см гэж үзэж, гар, хөлийн уртаар хэмжих нэгжийг тогтоожээ. Үүнээс дурьдвал,
 
* Тугалын бэлчээр /500 м – 1 км орчим/
* 1 нарийн тоосонд – 8 маш нарийн тоос багтдаг байна.
 
; Хүндийн хэмжүүр
'''ХҮНДИЙН МОНГОЛ ХЭМЖҮҮР'''
 
Монголчууд дэнс, тавган жин, морин жин ашиглаж хүндийг хэмждэг байв. Хүндийг хэмжих нэгжийг килограммтай харьцуулбал:
* Жин = 596,816 г
 
Жин* Лан = 59637,816301 г
* Цэн = 3,7301 г хэмжээтэй тус тус тэнцэнэ.
 
Лан = 37,301 г
Цэн = 3,7301 г хэмжээтэй тус тус тэнцэнэ.
==Ишлэл==
==Гадаад холбоос==
 
 
[[Ангилал:Хэмжил зүй]]
141,230

edits