"Хельсинки"-ны өөр хувилбарууд

Хуудас үүсгэв: "'''Хе́льсинки''' (финланд. Helsinki,<small>)</small> - Финланд улсын хамгийн том хот бөгөөд нийслэл юм. Нийслэл Хельсинки хот нь Вантаа, Эспоо, Кауниаинен зэрэг дагуул хотуудтай хамт нэг сая гаруй хүн амтай нийслэлийг бүрдүүлдэг. 12 коммуныг багтаасан том Хельсинкийн х..."
(Хуудас үүсгэв: "'''Хе́льсинки''' (финланд. Helsinki,<small>)</small> - Финланд улсын хамгийн том хот бөгөөд нийслэл юм. Нийслэл Хельсинки хот нь Вантаа, Эспоо, Кауниаинен зэрэг дагуул хотуудтай хамт нэг сая гаруй хүн амтай нийслэлийг бүрдүүлдэг. 12 коммуныг багтаасан том Хельсинкийн х...")
(Өөрчлөлт алга)