"Чанар"-ны өөр хувилбарууд

засварлах хураангуй байхгүй
(Хуудас үүсгэв: "'''Чанар''' гэдэг нь аливаа нэг зүйл эсвэл үзэгдлийг бусдаас ялгагдах онцгой буюу тодорхой нэг болон цогц шинж чанаруудыг агуулж өөрийн гэсэн давтагдашгүй байдлыг илэрхийлсэн философийн ойлголт юм. Аливаа зүйл, үзэгдлийн чанар нь түүний дотрох аль нэг ту...")
 
No edit summary
Эд зүйлийн чанар бөгөөд аливаа үзэгдэл, ойлголтын чанар гэж хоёр хувааж авч үзэж болно.
 
''Эд зүйлийн чанар'': Бараа бүтээгдэхүүний чанар, жимс ногооны чанар, монгол малын чанар, авто замын чанар ..,
 
''Үзэгдлийн чанар:'' Байгаль орчны чанар, амьдралын чанар, боловсролын чанар, хүний чанар..,
 
 
'''Тогтсон хэллэгүүд:'''
 
Боловсролын чанар, Амьдралын чанар, бүтээгдэхүүний чанар, тооноос чанарт хүрдэг онол,