"Орлогын тэгш бус байдлын илтгэлцүүр"-ны өөр хувилбарууд

no edit summary
 
Энэ илтгэлцүүр нь 0 утгаас 1 утгын хооронд хэмжигддэг ба аль болох 0 рүү тэмүүлэхэд орлогын тэгш хувиарилагдаж буйг илтгэдэг, нөгөө талаас 1 рүү ойртоход орлогын тэгш бус хувиарилагдаж буйг илэрхийлнэ. Мөн энэ илтгэлцүүр нь нийгэм, эдийн засаг, эрүүл мэнд, экологи, хими, хөдөө аж ахуй гэх мэт олон салбар шинжлэх ухааны судлалд хэрэглэгддэж байгаа<ref>{{cite journal |last=Sadras |first=V. O. |last2=Bongiovanni |first2=R. |year=2004 |title=Use of Lorenz curves and Gini coefficients to assess yield inequality within paddocks |journal=Field Crops Research |volume=90 |issue=2–3 |pages=303–310 |doi=10.1016/j.fcr.2004.04.003 }}</ref>.
 
Улс орнуудыг харьцуулах статистик хэмжигдэхүүнүүдийн нэгэн чухал үзүүлэлт хэмжигдсээр ирсэн бөгөөд сүүлийн тооцоогоор 0.23-аас ([[Швед]] улс) 0.70 хүртэл ([[НамибНамиби]] улс) утгаар хэмжигдсэн байдаг.
 
== Эшлэл ==